Sportovní hala dostává nový kabát!

V jedné části areálu probíha přístavba šaten a rekonstrukce sportovní haly, na druhé straně do ulice U Stadionu probíha aplikace nového ochranného nátěru opláštění haly.