V AREÁLU LOMOMOTIVY PROBÍHÁ TAKÉ SOUSTŘEDĚNÍ BASKETBALU.

V areálu Lokomotivy je v těchto dnech živo. Nejen že se pokračuje v rekonstrukci areálu, ale ve sportovní hale probíhá také soustředění basketbalistů Lokomotivy Cheb. Umělá tráva zase slouží v dopoledních hodinách příměstskému táboru Hvězdy Cheb, který je zaměřen na všeobecnou přípravu dětí a v odpoledních hodinách využívají umělou plochu naši fotbalisté k letní přípravě před startem mládežnických soutěží.