Kvalitní sportovní zázemí a odbornost trenérů – priority pro udržení mládežnického sportu!

FK Hvězda Cheb vstoupila do nového ročníku podzimních soutěží s novým zázemím v Městském sportovním areálu Lokomotiva. O výstavbě hřiště a zázemí, plánech a vizi klubu jsme hovořili s ředitelem klubu Alešem Rolníkem.

1. Ohledně koncepce rekonstrukce areálu bylo řečeno v Chebu mnoho, změnilo se z pohledu Hvězdy něco?

Hvězda dlouhodobě spolupracuje s vlastníkem areálu Městem Cheb a koncepce, která byla základem pro plánování rekonstrukce areálu z roku 2013 je z našeho pohledu optimální pro rozvoj mládežnického sportu v našem městě. Z mnoha klubů napříč sportovními svazy zaznívají negativní ohlasy na snižující se mládežnické základny, a tím i snižující se úroveň soutěží dospělých, ne-li zcela jejich zánik. Často zaznívá: „Dříve děti sportovaly rády, každý hrál fotbal, hokej, …, dneska nemají děti o sport zájem, apod.”. Z mého pohledu přistupují děti z počátku ke sportu stejně jako dříve, ba dokonce díky dostupnosti informací mají více sportovních vzorů nežli dříve. Co se ovšem rapidně změnilo, je konkurence sportu a udržení dětí u něj. Dnes má každý rodič na výběr z mnoha zájmových kroužků pro děti (sport, kultura…..) a děti se také daleko lépe orientují v IT technologiích. Skoro každé dítě má mobilní telefon, PC, tablet, profil na facebooku. Přesvědčit děti, aby raději trávily čas na hřišti s trenérem a kamarády, než si psaly přes sociální sítě a trávily čas hraním PC her, je stěžejní pro zachování a rozvoj sportu všeobecně. Z tohoto pohledu může sport zvítězit pouze za předpokladu sportovního zázemí odpovídajícího podmínkám a požadavkům dětí a rodičů 21. století, kvalitního přístupu a odbornosti trenérů a přidané hodnoty sportu – společných akcí dětí, všeobecné výchovy apod..
Proto jsme se před cca 5 lety vydali cestou vybudování kvalitního zázemí v celém areálu Lokomotiva, tzn. fotbalového hřiště i sportovní haly a tuto koncepci, tak jak byla navržena, nadále podporujeme.

2. Často zaznívá “pouze” mládež. Může se tak zdát, že Hvězda rezignovala na fotbal dospělých, zejména právě v koncepci sportovního tréninkového centra mládeže na Loko?

A- tým by měl být “výkladní skříní” každého klubu a ve Hvězdě to není jinak. Divák v Chebu byl zvyklý v minulosti na vyšší soutěže. Vyšší soutěže nesou vyšší finanční nároky na rozpočet klubu a dnes v Chebu není takový sponzor, který by do fotbalu dal peníze, aby se v Chebu mohla hrát liga. Tento trend asi nebude jiný, proto naší jedinou možností je hráče si vychovat. Současné investice do struktury mládeže (soutěže, trenéři, zázemí…) ponesou tedy své ovoce v budoucnu. Ve Hvězdě mohou hrát pouze hráči, kteří mají vztah ke klubu i městu. V příštích letech chceme žáky a dorostence posunout do republikových soutěží, tak aby hráli těžší zápasy, museli cestovat a získali návyky profesionálnějších fotbalistů. Chceme hrát s A- týmem vyšší soutěže, ale pouze převážně s Chebáky pro Chebáky.

3. A plánované 2. hřiště s tribunou v areálu?

Druhé hřiště s tribunou je navrženo tak, že jej lze rozšířit o mobilní tribuny za brankami, ale i o cca 3- schodovou tribunu u současného vybudovaného hřiště. Tudíž i na toto je pamatováno a veškeré aspekty budoucího využití byly zváženy včetně preference nových trávníků umělých trav, které se již v porovnání vlastností s přírodní trávou diametrálně neliší, naopak se mohou využívat celoročně, snesou 100% zátěž za jakéhokoliv počasí a v teplých dnech jsou ochlazovány spodní vodou. Při velikosti současného fotbalového klubu s vizí rozšíření o 2-3 družstva do 5 let je nutnost mít celoročně 2 hřiště k dispozici.

4. V srpnu bylo požádáno o dotaci na rekonstrukci sportovní haly a přístavbu šaten. Jak se dále bude pokračovat?

S Městem Cheb jsme připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci ve výši cca 20 mil. Kč. V listopadu budeme vědět, zda Město Cheb dotaci obdrží. Pokud ano, je naplánována rekonstrukce haly vč. přístavby šaten ve výši 40 mil. Kč, neboť při současné obsazenosti haly je 5 šaten, které má nyní hala k dispozici, nedostatečných. Pokud se dotace nezíská, proběhne pouze přístavba šaten.

5. A stavba druhého hřiště s tribunou?

Nyní bude zastupitelstvo Města Chebu zadávat projektovou dokumetaci na tuto etapu, tzn. časově tato etapa vychází zhruba na rok 2019, ale toto rozhodnutí, jestli dříve nebo později, je na vedení města Chebu, resp. zastupitelstva.

6. Na závěr- co v tomto roce proběhlo či proběhne?

Bylo vystavěno nové fotbalové hřiště UMT 3. generace vč. přípravy kanalizace na druhé hřiště. Nevyhovující ubytovna Na Hraběcím byla zrušena a přebudována na šatny a sociální zázemí. Zanedbaná pivnice Na Hraběcím prošla komplexní rekonstrukcí vč. venkovní zahrádky a během září by se měla otevřít. Byla opravena fasáda budovy kuželny, pivnice a šaten, byla zde instalovaná nová plastová okna, fasáda sportovní haly má nový nátěr a také došlo k výměně bojlerů v hale.